KOMUNIKAT DOTYCZˇCY 27. ¦WIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ


Ostrołęka 31 marca - 1 kwietnia 2012 r.

Radujcie się zawsze w Panu - Flp 4,4.

W imieniu duszpasterzy i młodych parafii ostrołęckich oraz samorz±dowców i prezydenta miasta p. Janusza Kotowskiego, zapraszamy młodzież, kapłanów i katechetów do wspólnego przeżywania 27. ¦wiatowych Dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej pod hasłem: Radujcie się zawsze w Panu - Flp 4,4. Pod duchowym przewodnictwem Księży Biskupów postaramy się odkrywać miło¶ć Jezusa, przeżywać do¶wiadczenie młodego Ko¶cioła oraz poszukiwać dróg ożywienia duszpasterstwa młodzieży. Spotkanie będzie również pierwszym etapem przygotowania młodych do ¦DM w Rio di Janeiro (2013) i w Krakowie (2015). Go¶ciem specjalnym będzie ¶w. Teresa od Dzieci±tka Jezus (w swoich relikwiach), ustanowiona przez bł. Jana Pawła II patronk± ¦wiatowych Dni Młodzieży (Paryż 1997).

Program:

Sobota - 31 marca br.

Godz. 10.00 - 12.00 - przyjazd i zakwaterowanie uczestników w parafiach Ostrołęki i w Rzekuniu, Hala sportowa im. A. Gołasia (ul. Traugutta 1),
Dzień nowej ewangelizacji:
Godz. 13.00 - zawi±zanie wspólnoty i powitanie uczestników: zespół ¦DM (s. Nikodema) i p. N. Dawidczyk,
Godz. 13.30 - uroczysta procesja znaków spotkania: Krzyża ¦DM i ikony MB Solus Populi Romani oraz relikwii i obrazu ¶w. Teresy od Dzieci±tka Jezus,
Godz. 13.45 - prezentacja sylwetki małej Tereski,
Godz. 14.00 - multimedialna prezentacja Orędzia Benedykta XVI na 27. ¦DM - ks. D. Tułowiecki,
Godz. 15.00 - koncert wstępny zespołu z Kolna Już i jeszcze nie band - ks. A. Ulatowski,
Godz. 15.20 - koncert główny Maleo reggae rockers,
Godz. 16.30 - posiłek,
Godz. 17.30 - Droga Krzyżowa ulicami miasta: specjalne rozważania napisane przez ss. karmelitanki Dzieci±tka Jezus oraz młodzież parafii pw. ¦więtego Krzyża z Łap (ks. D. Niewiński), ¶piew - .., nagło¶nienie - ks. G. Kierski,
Godz. 18.45 - przej¶cie przez specjalnie zbudowan± przed ko¶ciołem Bramę Krzyża,
Godz. 19.00 - adoracja Krzyża ¦DM w ko¶ciele pw. Zbawiciela ¦wiata: młodzież KSM i alumni WSD,
Godz. 20.30 - Apel Jasnogórski i przej¶cie do miejsc zakwaterowania.

Niedziela - 1 kwietnia br.

Hala sportowa im. A. Gołasia (ul. Traugutta 1), Dzień ¶w. Teresy od Dzieci±tka Jezus
Godz. 8.45 - ¶piewy na rozpoczęcie Dnia Pańskiego - zespół ¦DM,
Godz. 9.00 - Jutrznia z homili±: służba liturgiczna -.. , ¶piew -..
Godz. 9.30 - spotkania w grupach dzielenia na temat Orędzia na 27. ¦DM- koordynuje ks. Cz. Czarkowski,
Godz. 10.30 - nabożeństwo ku czci małej Tereski - ss. terezjanki i zespół ¦DM,
Godz. 11.00 - koncert zespołu Elohim,
Godz. 12.00 - adoracja Naj¶więtszego Sakramentu prowadzona przez Elohim,
Godz. 12.30 - posiłek,
Godz. 13.30 - procesja palmowa ulicami miasta, ¶piew-.., nagło¶nienie - ks. G. Kierski,
Godz. 14.30 - Eucharystia Niedzieli Palmowej kończ±ca 27. ¦wiatowe Dni Młodzieży pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego: służba liturgiczna, czytania, komentarze, procesja z darami - wspólnota Ruchu ¦wiatło - Życie, ¶piew - Diecezjalne Warsztaty Liturgiczno - Muzyczne,
Godz. 16.00 - zakończenie ¦DM.

Uczestnicy ¦DM zgłaszaj± się do poszczególnych parafii według przyporz±dkowania:

Parafia pw. Nawiedzenia NMP, fara (odp. ks. T. Tymiński - kom. 600795673, e-mail: tymon26@interia.pl) - dekanaty: Łomża - katedra, Krasnosielc, Różan, Zambrów, parafie dek. fara,

Parafia pw. ¶w. Antoniego, klasztor (odp. Ks. G. Kierski - kom. 510598445, e-mail: kierat.yoo@op.pl) - dekanaty: Ostrów Maz. Dobrego Pasterza, Ostrów Maz. Wniebowzięcia NMP, Kadzidło, parafie z dek. klasztor,

Parafia pw. Zbawiciela ¦wiata (odp. Ks. J. Truszkowski - tel. 29.7606821, e-mail: jarot79@gmail.com) - dekanaty: Kolno. Wyszków, Czyżew, Wysokie Maz.,

Parafia pw. ¶w. Franciszka z Asyżu (odp. Ks. S. Brutkowski - tel. 29.7668511 - dekanaty: Łomża ¶w. Brunona, Grajewo, Szczuczyn, Kobylin,

Parafia pw. ¶w. Wojciecha - ks. pallotyni (odp. Ks. R. Kaim - tel. 29.7691460, e-mail: rksac@op.pl) - dekanaty: Łapy, Szepietowo, Pi±tnica,

Parafia pw. NSPJ w Rzekuniu (odp. Ks. M. Roszkowski tel. 29.7610123, e-mail: mrosz@op.pl) - dekanaty: Myszyniec, Jedwabne, Chorzele, parafie dek. Rzekuń).

Zwracamy się z pro¶b± do duszpasterzy i katechetów o zorganizowanie grup i umożliwienie młodym dotarcia do Ostrołęki w my¶l zasady, że wszyscy przygotowujemy i współtworzymy ¦DM. Do komunikatu został doł±czony, w wersji elektronicznej, plakat 27. ¦DM. W najbliższych dniach księża i katecheci otrzymaj± poczta elektroniczn± katechezy przygotowawcze dla szkół oraz regulamin spotkania. Ponadto przypominamy, że dolna granica wieku uczestników spotkania nie może przekroczyć 15 lat.
Tradycj± lat ubiegłych każdy uczestnik wpłaca 10 zł na poczet kosztów organizacyjnych (koncerty, posiłki, znaczek, ¶piewnik itd.). Opiekun dokonuje wpłaty w recepcji za cał± grupę. Opiekunowie dokonuj± także zgłoszeń swoich grup do parafii ostrołęckich do 25 marca br. Wszyscy przywoż± ze sob± palmy na niedzieln± procesję.
Poszczególne parafie mog± zgłaszać animatorów do prowadzenia spotkań w grupach (koordynator ks. Cz. Czarkowski - tel. 29.7606822).

+ Tadeusz Bronakowski Wikariusz Generalny

Ks. Jacek Czaplicki
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

Łomża, dnia 5 marca 2012 r. N. 326/2012
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews